Beginning Acoustic Guitar Lessons

ศึกษาบทเรียนพื้นฐานที่สำคัญของกีต้าร์

ทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานของกีตาร์ และศึกษาบทเรียนพื้นฐานที่สำคัญ บทฝึกที่เข้าใจง่ายเรียรู้ที่ไหนก็ได้ เมื่ออ่านครบทุกบทแล้วจะมีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับขั้นที่สูงขึ้น ศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบที่เป็นมืออาชีพ

Course